Play Free

  • Ogólne
  • Jednorazowego użytku
  • Relikt
  • Atak fizyczny
  • Siła
  • Szybkość ataku
  • Kradzież życia
  • Penetracja
  • Szansa na trafienie krytyczne
  • Atak magiczny
  • Siła
  • Szybkość ataku
  • Kradzież życia
  • Penetracja
  • Obrona
  • Fizyczna
  • Magiczna
  • Zdrowie
  • Użyteczność
  • Ruch
  • Czas odnowienia w %
  • PM